Handelsavtalet TTIP

Kampen mot fulhandelsavtalet Ceta fortsätter

Regeringen beslutade igår, torsdag, att lämna en proposition till riksdagen att godkänna Ceta-avtalet mellan EU och Kanada. Jordens Vänner, den svenska grenen av världens största gräsrotsrörelse för miljö och solidaritet, är kritiska men hoppfulla att avtalet skall falla. – Detta fulhandelsavtal förskjuter makten till stora företag och ger dem stort inflytande över kommande lagstiftning, istället …

Kampen mot fulhandelsavtalet Ceta fortsätter Read More »

Seminarium under alternativa EU-mötet 18 november

Med gäster från hela Europa utmanar folkrörelser EU:s toppmöte om tillväxt och rättvisa jobb i Göteborg. På initiativ av Jordens Vänner bjuder folkrörelserna in till ett seminarium lördagen 18 november med budskapet: Bryt med EU-politiken, Ja till rättvis omställning, gemensam välfärd, fred, miljö och mot rasism. Huvudtalare är Lora Verhecke från Corporate Europe Observatory som …

Seminarium under alternativa EU-mötet 18 november Read More »

Med CETA rundar EU och regeringen demokratins spelregler för att stryka storfinansen medhårs

Idag träder fulhandelsavtalet CETA mellan Kanada och EU i kraft provisoriskt trots att 35 nationella och regionala parlament egentligen skall godkänna det först. – EU rundar demokratins spelregler i sin iver att stryka storfinansen medhårs, säger Imanol Rubio Bertilsson, en av Jordens Vänners två ordförande.

”Skandal att klimatfrågan inte är med i partiledardebatten”

Jordens Vänner uppmanar SVT att ta folkets oro på allvar inför kvällens sändning Politikens uppgift är att lösa de samhällsproblem folket anser viktiga. Årets undersökning från SOM-institutet ger en tydlig bild av vad som oroar svenska folket mest och vilka frågor som borde ha en självklar plats i en partiledardebatt i en TV-kanal som just …

”Skandal att klimatfrågan inte är med i partiledardebatten” Read More »

Brev till regeringen om CETA

Till: Sveriges regering Handelsminister Ann Linde Fyra frågor till regeringen och Ann Linde om CETA Kommerskollegium fick 14 juli 2016 i uppdrag av regeringen att snabbanalysera CETA, handelsavtalet mellan EU och Kanada. Analysen, som skulle vara klar 12 augusti, var bland annat positiv till det av forskare, jurister, miljö- och konsumentorganisationer kritiserade investeringsskyddet (tidigare ISDS, …

Brev till regeringen om CETA Read More »

Uppmärksammad CETAkampanj i Göteborg

Göteborgsaktivister inom Jordens Vänner har satt upp informationstavlor om CETA och TTIPavtalen i Göteborg. Detta uppmärksammades av tidningen ETC. En vanlig kritik, eller snarare ett enkelt sätt att avfärda berättigad kritik är att hävda att vi som värnar miljö och solidaritet skulle vara emot handel. Så är det ju inte, det vi är emot är …

Uppmärksammad CETAkampanj i Göteborg Read More »

Efter TTIP-läckan: Stoppa förhandlingarna nu!

Igår presenterade Greenpeace i Nederländerna läckta förhandlingstexter för TTIP, handelsavtalet som förhandlas just nu mellan EU och USA. Texterna visar att läget är precis så illa som miljörörelsen befarar, med sämre möjligheter att upprätthålla miljö- och konsumentskydd och enorma möjligheter för företag att påverka kommande lagstiftning innan den når demokratiska instanser. – TTIP-förhandlingarna måste stoppas …

Efter TTIP-läckan: Stoppa förhandlingarna nu! Read More »

TTIP-avtalet bör läggas på hyllan, inte påskyndas

EU:s och USA:s förhandlingsansvariga säger sig efter den tolfte förhandlingsrundan ha ambitionen att tidigarelägga det avslutande arbetet med handelsavtalet TTIP. Detta för att slippa förhålla sig till vad som händer när Barack Obama inte längre är president i USA. – Desperata försök att intensifiera förhandlingarna kan inte dölja sanningen: TTIP-avtalet är illa ute. Cecilia Malmström …

TTIP-avtalet bör läggas på hyllan, inte påskyndas Read More »

Scroll to Top