Epostaktion: s, v och mp, SÄG NEJ TILL "FÖRBIFARTEN"!

Den s k “Förbifart” Stockholm kommer att öka utsläpp och bromsar investeringar i kollektivtrafiken. Oppositionen har nu gått ut med att de vill ha en folkomröstning. Vi avslutar därför epostaktionen; Ett stort tack till alla som deltog! Läs MJV:s reaktion på de rödgrönas utspel om folkomröstning.

Om oppositionen tar klimatfrågan på allvar måste de säga nej till ”Förbifart” Stockholm. Tidigare kunde du skicka ett epostmeddelande till s, v och mp för att låta dem veta vad du tycker:
************
Om oppositionen tar klimatfrågan på allvar måste ni säga nej till ”Förbifart” Stockholm. Det är en enormt stor investering som tar resurser från satsningar på kollektivtrafik, och som binder Stockholm vid ökad andel resor med bil för årtionden framåt. Detta i en tid då vi kraftigt behöver minska utsläppen och i en storstad där det är fullt möjligt att bygga en riktigt attraktiv kollektivtrafik. Många forskare har visat att det inte räcker med tekniska åtgärder på fordonen för att klara klimatmålen, det är också nödvändigt att minska vägtrafiken. Naturvårdsverket har också underkänt Förbifart Stockholm då den försvårar arbetet med att nå miljömålen. Jag uppmar er därför: Bygg ett klimatsmart Stockholm: SÄG NEJ TILL “FÖRBIFARTEN” !
Med vänliga hälsningar,

************
Vi ifrågasätter också namnet då mer än 90 % av trafiken på motorvägen skulle vara resor inte ”förbi”, utan mellan olika delar av Stockholm, resor som i ökad utsträckning bör ske med kollektivtrafik.
Ditt meddelande skickas till Mona Sahlin, Lars Ohly, Maria Wetterstrand och Peter Eriksson.
>> Läs ett blogginlägg på MJV:s blogg, ‘Miljöpolitiskt självmål av regeringen’, om hur katastrofalt “Förbifarten” är.

Dela gärna vår kamp!

1 reaktion på ”Epostaktion: s, v och mp, SÄG NEJ TILL "FÖRBIFARTEN"!”

  1. Pingback: MJV's blogg » Miljöpolitiskt självmål av regeringen

Kommentarer är stängda.