Klimat

Ökad intensitet hos orkanerna, fler och värre översvämningar, stigande havsnivåer, svårare villkor för jordbruket, större brist på rent vatten och större utbredning av sjukdomar som malaria. Det är några av de konsekvenser som en högre temperatur troligtvis för med sig. Många av dessa förändringar ser vi redan idag!
Den industrialiserade delen av världen står för fyra femtedelar av alla utsläpp av växthusgaser, men det är länderna i Syd som drabbas värst. Jordens Vänner kräver klimaträttvisa – utsläppen måste minska till en hållbar nivå för planeten, där alla har lika mycket (eller lite) rätt att orsaka utsläpp av växthusgaser, de rika länderna måste ta sitt historiska ansvar, och samtidigt måste de globala klyftorna minska.
Läs mer här:
Klimattoppmötet i Paris
> Klimatinformatörerna
> Klimaträttvisa nu!
> Klimatförhandlingarna
> En rättvis omställning
> Sex myter om klimatet
Vad gör vi?
Jordens Vänners Klimatinformatörer besöker skolor och informerar om klimaträttvisa och inspirerar till lokalt arbete, till exempel hur du kan påverka din kommun och vad som händer globalt eller ordna en klimataktionsdag med mera. Kontakta kansliet för att boka en dag eller halvdag!
Vi når ut i debatten och ifrågasätter falska lösningar i klimatfrågan, som kärnkraft och storskaliga agrobränslen, och handel med utsläppsrätter.
Vi deltar i olika mobiliseringar och ordnar egna aktiviteter inför, under och efter klimattoppmötet i Paris.
Vill du bli aktiv engagera dig i klimatutskottet – klicka här för kontaktinformation.
Vill du stödja vårt klimaträttvisearbete? Läs mer här
 
 

Dela gärna vår kamp!