Svenska Greenwashpriset 2019

greenwash pris

Följande tre är nominerade:

Läs mer om priset och de fulla nomineringarna här.

BRA flyg har nominerats för att de i debatten om bioflygbränsle försöker få sina kunder att tro att de kan flyga 100 procent fossilfritt och utan klimatpåverkan, trots att biobränslet används i mycket liten mån samt medför stora miljöproblem. Läs mer här.

Preem är nominerade för deras planer på en utbyggnad av raffinaderiet i  Lysekil, vilken kommer att göra Preem till Sveriges största utsläppare av fossila bränslen. Utbyggnaden kommer att fördubbla Preemraffs utsläpp från 1,7 miljoner ton till 3,4 miljoner ton varje år. Samtidigt beskriver Preem att deras verksamhet bedrivs med utgångspunkt att bevara miljön för framtida generationer och att deras tankstationer är laddade med "grön" talloljediesel. Läs mer här.

Swedegas är nominerade för att de försöker få folk att tro att de håller en rak kurs mot fossilfrihet, när de i själva verket, under nästkommande decennier, kommer att verka för en kraftigt ökad import av den klimatkassa fossilgasen. Detta på grund av planer på en ny importterminal för flytande fossilgas (LNG). Läs mer här.

Här kan du läsa mer om vilka som har vunnit tidigare år

Läs mer om Greenwashing här.

Dela gärna vår kamp!